KOSTEN

LESSEN

10 lessen Stoel Yoga (met een beperking) € 130,—
8 lessen Dru Yoga € 92,—
10 lessen Inzicht Meditatie € 105,—
17 lessen Yin Yoga € 195,50

PROEFLESSEN

Dru Yoga € 9,— per proefles en losse les € 13,50
Stoel Yoga € 13,— per les, 3 proeflessen € 31,—
Inzicht Meditatie € 12,50 losse les, 3 proeflesssen € 24,—
Yin Yoga € 14,— losse les, 3 proeflessen € 27,50

Voor meer informatie:
Sjoukje
Hoekstra te Lemmer, 0514-522313/06-18441842
Boukje Hoeksma te Joure, 0513-419458/06-51714445
Brigitte de Jong, 0515-559885/06-20195058


Lesgeld overmaken:
- Bankrekeningnummer NL 64 RABO 0112018092 t.n.v S.
Hoekstra te Lemmer
- Bankrekeningnummer is NL34INGB0002737427 t.n.v B. Hoeksma te Joure
-
Bankrekeningnummer is NL91INGB 0004389766 t.n.v. B. de Jong te Oppenhuizen

Met vermelding van soort cursus en naam.

Voor nadere informatie en aanmelding kun je het contactformulier invullen of stuur een mailtje naar sjoukjehoekstra@hetnet.nl