KOSTEN

LESSEN

14 lessen Yoga op maat(met een beperking) € 175,—
17 lessen Dru Yoga € 176,—
14 lessen Mindfulness/Meditatie € 147,50
17 lessen Yin Yoga € 187,—
8 lessen Zen Medidatie € 80,—

PROEFLESSEN

Dru Yoga € 8,— per proefles en losse les € 13,—
Yoga op maat € 16,— per les, 3 proeflessen € 29,50
Meditatie/Mindfulness € 10,50 per les, 3 proeflesssen € 22,50
Yin Yoga € 13,— per les, 3 proeflessen € 25,—

Voor meer informatie:
Sjoukje
Hoekstra te Lemmer, 0514-522313/06-18441842
Boukje Hoeksma te Joure, 0513-419458/06-51714445
Brigitte de Jong, 0515-559885/06-20195058


Lesgeld overmaken:
- Bankrekeningnummer NL 64 RABO 0112018092 t.n.v S.
Hoekstra te Lemmer
- Bankrekeningnummer is NL34INGB0002737427 t.n.v B. Hoeksma te Joure
-
Bankrekeningnummer is NL91INGB 0004389766 t.n.v. B. de Jong te Oppenhuizen

Met vermelding van soort cursus en naam.

Voor nadere informatie en aanmelding kun je het contactformulier invullen of stuur een mailtje naar sjoukjehoekstra@hetnet.nl